Vodní hospodářství Berounka v Plzni, povodí Vltavy

Jsme státní podnik, jehož záměrem je zlepšování možností při využívání podzemních i povrchových vod v povodí Vltavy. Pravidelně zveřejňujeme informace o stavu v nádržích a na vodních tocích. V laboratořích testujeme kvalitu povrchových vod a kontrolujeme vody odpadní. Chcete-li se dozvědět více informací o našem podniku, kontaktujte nás.

Pobočku Povodí Vltavy, závod Berounka, najdete v Plzni.

Základní informace
Doporučené firmy v oborech